Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
庆祝爸爸70岁生日,晚上偷偷回新家发现大不同了!【Daily Vlog】
朱浩仁Haoren
朱浩仁Haoren 467N theo dõi 340 Videos 99.95TR lượt xem 2021-05-08 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-02
Tổng số lượt xem191.46N
Thích tỷ lệ 98.4%
Số lần bình luận283
Tỷ lệ lượt xem 41%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 76.64TR - 97.55TR
Tỷ lệ tương tác 3.75%
Thẻ gắn
haoren hao ren 朱浩仁 浩仁 好人 朱浩 朱人 猪浩仁 houren hou choohouren choo
Giới thiệu
爸爸生日快乐!很多人问我的新家怎么了,原来我的新家变这样了 呵呵,你们想看接下来的“搬Okay”吗?记得订阅按赞 Follow ig: Haorened / Gladish

Gladish Channel:
https://www.youtube.com/channel/UChPYJ3_Yz-5pcgeBgeSnnKA
SteadyGang Channel:
https://www.youtube.com/channel/UC2qQhwlFZIKTaxybs92NgtQ

▷ Youtube頻道: http://www.youtube.com/haorened
▷ Follow :
FB: Haoren 朱浩仁
http://www.facebook.com/haorened
Instagram: Haorened
http://www.instagram.com/haorened
Weibo: 朱浩仁

▷ 任何合作邀约,請联络:
[email protected]
Mở