Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
only
박딜레이
박딜레이 14N theo dõi 25 Videos 1.02TR lượt xem 2022-07-18 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-08-29
Tổng số lượt xem10.53N
Thích tỷ lệ 0
Số lần bình luận121
Tỷ lệ lượt xem 75.3%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 1.91TR - 3.45TR
Tỷ lệ tương tác 11.48%
Thẻ gắn
Giới thiệu
라디오에서 이 노래가 좋길래 급 불러봤습니다
당신이 잠든 사이에 올리지만 부르는것은 낮입니다.
엠알은 https://youtube.com/c/AllVC
Mở