Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
너만 느린 불 붙이기(마인크래프트)
마플 마인크래프트 채널
마플 마인크래프트 채널 536N theo dõi 2181 Videos 1.03TỶ lượt xem 2021-07-31 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-01
Tổng số lượt xem350.92N
Thích tỷ lệ 98.6%
Số lần bình luận689
Tỷ lệ lượt xem 65.5%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 159.65TR - 287.4TR
Tỷ lệ tương tác 4.12%
Thẻ gắn
마인크래프트 커맨드 커맨드 마플 마인애플 마인크래프트 마플 마인크래프트 마인애플 카운터 마인크래프트 카운터 운터운터
Giới thiệu
터치식 스탠드인가 건드리면 불 켜지네

메일
[email protected]

개인블로그
https://blog.naver.com/edward2065/222452684288

[hisaweb]
https://www.youtube.com/user/hisaweb
https://gumroad.com/a_hisa

[H/MIX GALLERY]
http://www.hmix.net/

Musicⓒ Smiley
Mở