Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
모여라! 룬동부!!!!! 부어라 마셔라!!
민하룬_
민하룬_ 3.1N theo dõi 68 Videos 127.18N lượt xem 2022-05-09 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-06-16
Tổng số lượt xem713
Thích tỷ lệ 6.17%
Số lần bình luận10
Tỷ lệ lượt xem 23%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 318.5N - 568.75N
Tỷ lệ tương tác 20.2%
Thẻ gắn
민하룬 트위치 스트리머 홀로라이브 hololive 벨즈 크루 서바이벌 몰?루 gura 오리고기 최케빈 여자 컨텐츠 클로에 랜선회식 회식 술먹방 술방송 방송 술들어간다 술회식
Giới thiệu
#민하룬 #회식 #랜선회식 #랜선
-------------------------------------------------------------------------------
저희는 이러고 회식하고 놀아요! :-D

□ 편집자 : 금손 알포쨩
■ 민하룬 생방송 : https://www.twitch.tv/jangej79
□ 민하룬 유튜브 : https://www.youtube.com/channel/UCeiD...
■ 민하룬 디스코드 : https://discord.com/invite/YgAFRuZ
□ 민하룬 비즈니스 메일 : [email protected]
■ 민하룬 팬카페 : https://cafe.naver.com/jangej79
□ 민하룬 Twitter : https://twitter.com/vtuber_harun
Mở