Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
택배기사를 '딸배'라며 무시했다간 인생 나락가는 이유
UTZI웃지
UTZI웃지 741N theo dõi 157 Videos 199.46TR lượt xem 2021-06-20 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-19
Tổng số lượt xem1.43TR
Thích tỷ lệ 93.2%
Số lần bình luận209
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 651.17TR - 1.17TỶ
Tỷ lệ tương tác 0.64%
Thẻ gắn
Giới thiệu
트랜스포터(2002) 영화 리뷰 / 영화 소개 / 영화 추천
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)