Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Cuando después del desfile te hechas tu palomazo con la banda.. Y BIEN!! 👌📯🇲🇽🥁🎺
Como Tocar Tuba
Como Tocar Tuba 25.4N theo dõi 565 Videos 9.23TR lượt xem 2020-10-08 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem297.47N
Thích tỷ lệ 98.4%
Số lần bình luận187
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 32.48TR - 64.97TR
Tỷ lệ tương tác 2.04%
Thẻ gắn
Giới thiệu