Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
فلم كوميدي😄 مضحك مصطفى الشرعبي
مصطفى الشرعبي و امين كوميديا
مصطفى الشرعبي و امين كوميديا 197N theo dõi 216 Videos 16.68TR lượt xem 2022-06-16 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2023-01-31
Tổng số lượt xem7.9N
Thích tỷ lệ 6.85%
Số lần bình luận36
Tỷ lệ lượt xem 4%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 1.43TR - 2.57TR
Tỷ lệ tương tác 11.4%
Thẻ gắn
Giới thiệu
@user-yn4el1it8q
كوميديات مصطفى الشرعبي
مصطفى الشرعبي@
متابعه لي قناة زائد الحاج تشجعآ له للاستمرار https://youtube.com/channel/UCjngkud90ucA8iUMp9CiECg
@user-ee6mh9rq4u
Mở