Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
فلم كوميدي😄 مضحك مصطفى الشرعبي
مصطفى الشرعبي و امين كوميديا
مصطفى الشرعبي و امين كوميديا 194N theo dõi 214 Videos 16.35TR lượt xem 2022-06-16 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-12-04
Tổng số lượt xem7.67N
Thích tỷ lệ 6.95%
Số lần bình luận36
Tỷ lệ lượt xem 4%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 1.38TR - 2.5TR
Tỷ lệ tương tác 11.64%
Thẻ gắn
Giới thiệu
@مصطفى الشرعبي وامين كوميديا 2
كوميديات مصطفى الشرعبي
مصطفى الشرعبي@
متابعه لي قناة زائد الحاج تشجعآ له للاستمرار https://youtube.com/channel/UCjngkud90ucA8iUMp9CiECg
@جنون تعزي زايد الحاج
Mở