Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
"Среда общения". Антон Пискляков и строительство скейтпарка в Хабаровске
Фри ТВ
Фри ТВ 1.26N theo dõi 514 Videos 876.97N lượt xem 2018-08-02 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem137
Thích tỷ lệ 83.3%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 10.9%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 3.65%
Thẻ gắn
Free Tv фри тв тогу Хабаровск хбк hbk khb дв dv телевидение интернет обзор молодёжь скейтпарк скейт ролики
Giới thiệu
Медиа-проект "Среда общения" - это телевизионная программа, где не равнодушный зритель может задавать интересующие его вопросы человеку из определенной сферы.
Очередной выпуск проекта "Среда общения", где на этот раз обсуждается строительство скейтпарка в Хабаровске. Что об этом думает молодежь и местные власти?
Mở