Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[선한목자교회] 수요예배 2021년 06월 16일 | 은혜로 누리는 자기부인과 믿음 - 장크리스토퍼 선교사 [누가복음 9:23-24]
선한목자교회
선한목자교회 182N theo dõi 3105 Videos 47.71TR lượt xem 2021-06-17 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-09
Tổng số lượt xem2.24N
Thích tỷ lệ 95.9%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 1.2%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 1TR - 1.82TR
Tỷ lệ tương tác 2.09%
Thẻ gắn
선한목자교회 유기성목사 유기성 주일설교 설교 말씀 교회 sermon gsmch gisungyoo yoogisung 예수동행운동 예수동행일기 유기성목사말씀 유기성설교 유기성목사설교 설교말씀 선한목자교회설교 수요예배 주일예배 수요말씀 금요일 금요성령집회 금요성령 금요 worship 礼拝 경배와찬양 경배 찬양 예배 찬송 경외 3분 180초 3분메시지 시편 시편강해 강해 유기성목사강해 유기성강해 젊은이 젊은이교회 젊은이예배 청년부 청년예배 청년 선한목자젊은이교회 로마서 로마서강해 요한계시록 요한계시록강해 요나 요나강해 시리즈설교 여름말씀기도회 갈라디아서 야고보서
Giới thiệu
[선한목자교회] 수요예배 2021년 06월 16일
은혜로 누리는 자기부인과 믿음 - 장크리스토퍼 선교사 [누가복음 9:23-24]

교회(church)/단체 명 : 선한목자교회(Good Shepherd Methodist Church)
CCLI License # 413859
CCLI streaming License #12418

√ 선한목자교회 영상의 저작권은 선한목자교회에 있습니다.
선한목자교회의 모든 영상은 개인 소장을 제외한, 임의 편집 및 이윤을 추구하기 위한 온라인에 공유를 엄격히 금합니다.

# 예수동행 미디어플렛폼 위지온티비 바로가기 : https://www.youtube.com/channel/UCAv-udQln-Qx6tGVE9SH5pw
# 선한목자교회 온라인교회 바로가기 : https://online.gsmch.org/
# 유기성목사 강해설교 채널 https://www.youtube.com/channel/UCpdOExA3hzm29s0Xgrb6y2Q
# 예수동행일기 site : https://jwj.kr/login/login.do
# 유기성목사 페이스북 : https://www.facebook.com/pastor.yookisung
# 예수동행기도 : http://www.praywithjesus.org/
# 선한목자교회 homepage : http://www.gsmch.org
# 유기성목사 유튜브 channel : http://youtube.com/유기성목사
# 4부예배 수어중심 통역설교 channel : https://www.youtube.com/channel/UC8DXnLZR9CWYkSOOqdwqMfA
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)