Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
"안녕하세요. 룬스비입니다. "
민하룬_
민하룬_ 3.1N theo dõi 68 Videos 127.54N lượt xem 2022-05-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-06-16
Tổng số lượt xem3.6N
Thích tỷ lệ 2.92%
Số lần bình luận9
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 1.63TR - 2.93TR
Tỷ lệ tương tác 5.42%
Thẻ gắn
민하룬 트위치 스트리머 홀로라이브 hololive 벨즈 도티 몰?루 gura 오리고기 신의상 신규 헤어 의상 스킨 스킨핏 단발 단발헤어 아웃핏 outfit new baby 3dmodelling 3dmodel 3d 홀라라이브3기 sd 2dlive 하찮미 하찮 블츠 인간세상 도래 포켓몬 피카츄 룬스비 빅스비
Giới thiệu
#민하룬 #버츄얼 #빅스비 #포켓몬
-------------------------------------------------------------------------------
□ 편집자 : 레벤 (능력토끼)
■ 민하룬 생방송 : https://www.twitch.tv/jangej79
□ 민하룬 유튜브 : https://www.youtube.com/channel/UCeiD...
■ 민하룬 디스코드 : https://discord.com/invite/YgAFRuZ
□ 민하룬 비즈니스 메일 : [email protected]
■ 민하룬 팬카페 : https://cafe.naver.com/jangej79
□ 민하룬 Twitter : https://twitter.com/vtuber_harun

🎵Music provided by 브금대통령
🎵Track : 국민학교 1학년 - https://youtu.be/Fi8JzG23O90

🎵Music provided by 브금대통령
🎵Track : 강아지같아 - https://youtu.be/tPxR7npln9w

🎵Music provided by 브금대통령
🎵Track : 그 빵은 내꺼야 - https://youtu.be/Jyh4ETOLIhQ
Mở