Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
2022 Channel Updates | Happy New Year!
R32 Model Railway
R32 Model Railway 138 theo dõi 68 Videos 7.97N lượt xem 2022-01-01 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-15
Tổng số lượt xem20
Thích tỷ lệ 15%
Số lần bình luận4
Tỷ lệ lượt xem 14.5%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 215%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Hello and welcome to the 2022 channel update video , where I reveal all of the information you need to know about the content coming to the channel in 2022!

Thanks for watching and make sure to subscribe to the channel for more videos and put the notification bell on and have a Happy New Year!#channelupdate #channelfuture #newcontent #modelrailway #carcollector #carcollection #hornby #hornbytrains #bachmann #lima #peco #mainline #2021 #newyear #happynewyear #gaming #minecraft
Mở