Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Tiệm Bánh Tuổi Thơ Bất Ổn P141 #comtuoitho #shorts
Cơm Tuổi Thơ
Cơm Tuổi Thơ 411N theo dõi 171 Videos 399.82TR lượt xem 2023-03-17 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2023-03-26
Tổng số lượt xem2.74TR
Thích tỷ lệ 2.66%
Số lần bình luận134
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 449.94TR - 899.92TR
Tỷ lệ tương tác 2.71%
Thẻ gắn
Giới thiệu