Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
$456,000 Squid Game In Real Life!
MrBeast
MrBeast 88.6TR theo dõi 718 Videos 14.45TỶ lượt xem 2021-11-24 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-22
Tổng số lượt xem206.84TR
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận590.94N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 94.11TỶ - 109.17TỶ
Tỷ lệ tương tác 9.09%
Thẻ gắn
Giới thiệu
MAKE SURE YOU WATCH UNTIL GLASS BRIDGE IT'S INSANE!
Download Brawl Stars now and get a free gift from me in the game! http://supr.cl/mrbeast


Thank you GoPro for supplying us with cameras to get some of these shots. You can get them here: https://prf.hn/l/6bNbQB3

Shoutout to SOKRISPYMEDIA for helping with visuals!

----------------------------------------------------------------
follow all of these or i will kick you
• Facebook - https://www.facebook.com/MrBeast6000/
• Twitter - https://twitter.com/MrBeast
• Instagram - https://www.instagram.com/mrbeast
--------------------------------------------------------------------
Mở