Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Who is REALLY Behind the Great Reset and the Global Takeover
Nelson Walters
Nelson Walters 104N theo dõi 535 Videos 17.48TR lượt xem 2022-08-06 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-10-01
Tổng số lượt xem16.41N
Thích tỷ lệ 6.53%
Số lần bình luận224
Tỷ lệ lượt xem 15.8%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 7.46TR - 8.64TR
Tỷ lệ tương tác 20.17%
Thẻ gắn
Great Reset Nelson Walters world economic forum world economic forum 2022
Giới thiệu
Who is REALLY behind the Great Reset and the global takeover of everything? Is it the World Economic Forum? Is it the United Nations? Or is their a power behind these visible organizations telling THEM what to do? Watch this Nelson Walters video for the shadowy group that may be guiding everything we see happen on the road to the Great Reset.

Also watch "Has Agenda 2030 Been Moved Up to 2023?" https://youtu.be/3QHrucMSGNo
Mở