Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
한국타이어, 금호타이어 비교시승! 벤투스 S2 AS 대 마제스티9 - 최고의 컴포트타이어는?! (Feat.더베스트랩 최정원 어령해)
김한용의 MOCAR
김한용의 MOCAR 628N theo dõi 1205 Videos 289.5TR lượt xem 2021-06-10 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-08
Tổng số lượt xem134.49N
Thích tỷ lệ 95.6%
Số lần bình luận359
Tỷ lệ lượt xem 21.4%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 61.17TR - 110.13TR
Tỷ lệ tương tác 3.81%
Thẻ gắn
김한용 mocar 모카 시승기 자동차 국산차 수입차 현대차 car test 타이어 테스트 comfort tire 컴포트 타이어 s2 as
Giới thiệu
한국타이어, 금호타이어 비교시승! 벤투스 S2 AS 대 마제스티9 - 최고의 컴포트타이어는?! (Feat.더베스트랩 최정원 어령해)
* 한국타이어의 유료 광고가 포함되어 있습니다

0:00 시작 김한용 박선영 베스트랩 최정원 어령해 등장!
02:45 서킷 랩타임 측정 (마제스티9)
05:04 서킷 랩타임 측정2 (벤투스 S2 AS)
07:16 서킷 랩타임 측정 결론은?!
08:14 슬라롬 테스트
09:24 슬라롬 테스트 후기
10:26 제동력 테스트
10:46 구름저항 테스트
13:07 진동 소음 테스트
13:47 모카 vs 악당들 채널빵?
18:25 두 타이어를 타본 결론은!?

---
구독해주세요 : https://bit.ly/2NCioiE
김한용 [email protected]
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)