Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
임영웅 체조경기장에서 현재 벌어지는 일들, 벌써 간 존재는? 새로운 문구, 대표의 "우리 영웅이"-하재근TV
하재근TV
하재근TV 347N theo dõi 1471 Videos 167.53TR lượt xem 2022-08-10 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-08-26
Tổng số lượt xem87.84N
Thích tỷ lệ 22.75%
Số lần bình luận312
Tỷ lệ lượt xem 25.3%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 39.94TR - 71.93TR
Tỷ lệ tương tác 26.31%
Thẻ gắn
임영웅
Giới thiệu
임영웅 체조경기장에서 현재 벌어지는 일들, 벌써 간 존재는? 새로운 문구, 대표의 "우리 영웅이"----- 제보 제안 보도자료 등은 [email protected] 으로 주시기 바랍니다.
Mở