Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
مالي غيرك ياربي
براء باروديHD
براء باروديHD 8.51N theo dõi 295 Videos 2.07TR lượt xem 2021-09-10 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-30
Tổng số lượt xem140
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận32
Tỷ lệ lượt xem 1.6%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 0 - 45.5N
Tỷ lệ tương tác 235.71%
Thẻ gắn
Giới thiệu