Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
We deep fried this 50x - Epic Meal Time
Epic Meal Time
Epic Meal Time 6.94TR theo dõi 913 Videos 1.05TỶ lượt xem 2018-10-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem2.86TR
Thích tỷ lệ 85.9%
Số lần bình luận3.93N
Tỷ lệ lượt xem 41.4%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 1.3TỶ - 1.51TỶ
Tỷ lệ tương tác 2.5%
Thẻ gắn
chicken chicken wing deep fried deep fry epic meal time epic large gigantic diy challenge cooking sauce boss how to recipe
Giới thiệu
This week we took a single chicken wing and deep fried it 50 times to create the greatest snack. Check out our new Jerky available in Walmart across the USA! https://www.supersnacktime.com/ Check out Harley's Video Diaries - http://www.youtube.com/HarleyMore We have a YouTubeGaming Channel: http://www.YouTube.com/OriginalGamerShow Follow the guys! @harleyplays @chefatari @cooldan @itsmikesantos LIKE/FAVORITE and SHARE for new meals every week! We Deep Fried This 50x - Epic Meal Time
Mở