Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Grupo Banza - Gotinha d'água
Rui Castanheira
Rui Castanheira 4.72N theo dõi 106 Videos 2.56TR lượt xem 2018-03-07 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem73.82N
Thích tỷ lệ 0.58%
Số lần bình luận5
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 13.42TR - 24.18TR
Tỷ lệ tương tác 0.65%
Thẻ gắn
Giới thiệu