Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
ICE DRAGON Finance - PRESALE! 5 plataformas en 1. FARMING EXTREMO!
Brai - Buscando la Gema 💸 💰
Brai - Buscando la Gema 💸 💰 8.32N theo dõi 31 Videos 9.58N lượt xem 2021-06-10 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-14
Tổng số lượt xem65
Thích tỷ lệ 93.3%
Số lần bình luận3
Tỷ lệ lượt xem 0.8%
Kém
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 67.69%
Thẻ gắn
ice dragon finance presale crypto criptomonedas yield farming farmeo earn apy apr binance smart chain ico preventa lanzamiento pancake swap bitcoin ethereum ice dragon finance
Giới thiệu
Plataforma principal: Icedragon.finance
Presale 1: https://icedragon.live/#/

Plataforma 2: http://darkdragon.finance/
Presale 2: https://darkdragonpresale.com/

Plataforma 3: Lightningdragon.finance
Presale 3: https://lightdragon.co/

Plataforma 4: http://firedragon.finance/
Presale 4: https://firedragonpresale.com/

Telegram: https://t.me/elementaldragons
Twitter: https://twitter.com/firedragonfinan

Auditoria: https://github.com/TechRate/Smart-Contract-Audits/blob/main/IceDragonToken.pdf

Si te gusto el video pone ME GUSTA, comparte y SUSCRIBITE, eso nos ayudara a mantenernos conectados!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Main platform: Icedragon.finance
Presale 1: https://icedragon.live/#/

Platform 2: http://darkdragon.finance/
Presale 2: https://darkdragonpresale.com/

Platform 3: Lightningdragon.finance
Presale 3: https://lightdragon.co/

Platform 4: http://firedragon.finance/
Presale 4: https://firedragonpresale.com/

Telegram: https://t.me/elementaldragons
Twitter: https://twitter.com/firedragonfinan

Audit: https://github.com/TechRate/Smart-Contract-Audits/blob/main/IceDragonToken.pdf

If you liked the video, put LIKE it, share and SUBSCRIBE, that will help us stay connected!
Mở