Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
HOW I STYLE MY SHORT HAIR! (VERY EASY)
Claudia Sulewski
Claudia Sulewski 2.47TR theo dõi 303 Videos 146.35TR lượt xem 2018-08-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem3.28TR
Thích tỷ lệ 4.03%
Số lần bình luận3.44N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 598.59TR - 1.07TỶ
Tỷ lệ tương tác 5.08%
Thẻ gắn
claudia sulewski how to style short hair short hair short hair hairstyles how to style a bob claudia sulewski short hair hair tutorial short hair tutorial hair
Giới thiệu
‪After so many requests, here's how I style my short hair!! Nothing crazy, but these are genuinely the looks I'm always going for!
Products I used:
Shirt I'm wearing: http://bit.ly/2P9IbNM
Dry Shampoo: http://bit.ly/2MO08zI
Texturizing Spray: http://bit.ly/2MPXUjB
Hairspray: http://bit.ly/2MusuSK

VLOGS➜ http://www.youtube.com/BeyondBeautyStarTV

INSTAGRAM➜ http://www.instagram.com/ClaudiaSulewski

TWITTER➜ ‪http://www.twitter.com/ClaudiaSulewski‬
GET A FREE UBER RIDE WITH MY UBER CODE "UBERCLAUDZ" https://www.uber.com/invite/uberclaudz

FOR BUSINESS INQUIRIES:
Contact: [email protected]

FTC➜ This video is not sponsored!
Mở