Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[꿀잼리뷰] 남자들에겐 천국, 병원의 특별한 치료 비법 [영화리뷰 결말포함]
영화중독
영화중독 59.5N theo dõi 87 Videos 15.71TR lượt xem 2021-12-01 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-15
Tổng số lượt xem11.76N
Thích tỷ lệ 1.12%
Số lần bình luận20
Tỷ lệ lượt xem 19.8%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 5.34TR - 9.62TR
Tỷ lệ tương tác 2.82%
Thẻ gắn
Giới thiệu
↓↓영화 보기↓↓
[모바일] http://asq.kr/zboPmlJ
[컴퓨터] http://asq.kr/YuAbqpg

↓↓영화중독 후원↓↓
https://www.youtube.com/channel/UCXg0sXx6e6uFjLIzvIN4hoA/join

비지니스문의 : [email protected]
Mở