Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Final del campeonato! /TTR 230//Enduro R.E.C
Enduro R.E.C
Enduro R.E.C 16.2N theo dõi 173 Videos 1.67TR lượt xem 2020-03-08 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem7.51N
Thích tỷ lệ 99.4%
Số lần bình luận35
Tỷ lệ lượt xem 46.4%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 682.5N - 1.22TR
Tỷ lệ tương tác 8.89%
Thẻ gắn
enduro r.e.c enduro enduromagazine endurolife
Giới thiệu
Links de nuestra ropa:

BUZOS: https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-818160395-buzo-canguro-enduro-rec-oficial-_JM

REMERAS: https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-818161773-remera-enduro-rec-oficial-_JM

MUSCULOSAS: https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-829348981-musculosa-enduro-rec-oficial-_JM

Nuesto Facebook: https://www.facebook.com/EnduroREC
Instagram: https://www.instagram.com/enduror.e.c
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)