Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
സ്പെഷ്യൽ മസാല ചായ | Special Masala Tea| Refreshing
Anu in the kitchen
Anu in the kitchen 6 theo dõi 25 Videos 1.85N lượt xem 2019-12-31 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem9
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 33.33%
Thẻ gắn
masalatea tea healthytea healthyrecipe northindian southindian teaforheadache diet food streetfood tastytea specialtea naturaltea ayurvedictea
Giới thiệu
🔷SPECIAL MASALA TEA🔷

🔺Ingredients

🔹Milk - 1cup
🔹Water - 1/2 cup
🔹Tea dust - 2 tsp
🔹Sugar -As required
🔹Masala(ginger, anise, clove, cinnamon )

🔺Method of preparation

🔹Boil water
🔹Add crushed masala
🔹Add teadust
🔹Stir well
🔹Add sugar
🔹Boil for 5 mins in low flame
🔹Pour milk
🔹Boil
🔹Strain and use


🔵Like👍
⚫️Comment💌
⚪️Subscribe🔔 ➡️ Anu in the kitchen
Mở