Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Continuação do livro o diário de uma princesa desastrada
0 theo dõi Videos lượt xem 2022-07-01 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-07-24
Tổng số lượt xem93
Thích tỷ lệ 10.75%
Số lần bình luận4
Tỷ lệ lượt xem 0
Kém
Ứớc tính giá trị video 0 - 22.75N
Tỷ lệ tương tác 53.76%
Thẻ gắn
Livro Leitura lendo dear maidy história o diário de uma princesa desastrada book libro áudio imagens amora
Giới thiệu
Mais uma parte da história da Amora @Dear Maidy para @Yolanda Cattony
Mở