Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Конфету своими руками к чаю Вкусно то как
Прожорливый пенсионер.
Прожорливый пенсионер. 4.04N theo dõi 42 Videos 315.55N lượt xem 2021-09-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-25
Tổng số lượt xem8
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 0.2%
Kém
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 25%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Конфету своими руками
Mở