Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Dime si te acuerdas - Bad Bunny Parodia
Agentes de la Discordia
Agentes de la Discordia 42.6N theo dõi 73 Videos 10.23TR lượt xem 2018-04-09 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem15.14N
Thích tỷ lệ 94.4%
Số lần bình luận35
Tỷ lệ lượt xem 35.5%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 2.73TR - 4.95TR
Tỷ lệ tương tác 5.32%
Thẻ gắn
agentes de la discordia agentesdeladiscordia add parodia puerto rico boricua dime si te acuerdas bad bunny dime si te acuerdas bad bunny parodia bad bunny parodia parodia rebajar parodia dietas quiero rebajar como bajar de peso rapido las mejores dietas para bajar de peso rutinas de zumba zumba como hacer ejercicios para bajar de peso quiero bajar de peso
Giới thiệu
Parodia de la canción "Dime si te acuerdas" de Bad Bunny. Dedicada a todos lo que ya se resignaron a no hacer dieta o ejercicios porque nunca rebajan.

Síguenos en www.Facebook.com/AgentesdelaDiscordia

Búscanos: Instagram.com/losagentes
Mở