Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
เลขโค้งแรก 1ตุลา2564 2ตัวเน้นๆ
เพชรกล้า เด็กชายนำโชค
เพชรกล้า เด็กชายนำโชค 573N theo dõi 580 Videos 54.89TR lượt xem 2021-09-19 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-18
Tổng số lượt xem35.29N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận78
Tỷ lệ lượt xem 6.2%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 16.03TR - 28.89TR
Tỷ lệ tương tác 6.99%
Thẻ gắn
Giới thiệu