Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
เลขโค้งแรก 1ตุลา2564 2ตัวเน้นๆ
เพชรกล้า เด็กชายนำโชค
เพชรกล้า เด็กชายนำโชค 560N theo dõi 547 Videos 52.89TR lượt xem 2021-09-19 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-02
Tổng số lượt xem35.26N
Thích tỷ lệ 96.9%
Số lần bình luận78
Tỷ lệ lượt xem 6.3%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 2.54TR - 6.41TR
Tỷ lệ tương tác 6.99%
Thẻ gắn
Giới thiệu