Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
(SUB)[DIET VLOG#8](-5kg)✨맛있는 닭가슴살 스테이크🍗 해먹고 가벼운 음식들로 급찐급빠 하는 일상 다이어트 브이로그
윤소울 Yoonsoul vlog
윤소울 Yoonsoul vlog 29.7N theo dõi 9 Videos 2.3TR lượt xem 2021-03-20 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem10.78N
Thích tỷ lệ 3.99%
Số lần bình luận60
Tỷ lệ lượt xem 36.3%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 4.91TR - 5.68TR
Tỷ lệ tương tác 9.56%
Thẻ gắn
다이어트 브이로그 diet vlog korean
Giới thiệu
안녕하세요! 윤소울이에요😘

최근에 제 생일이였어서 의도치 않은 폭식을 해버렸어요 ㅠ.ㅠ
이번주는 가벼운 음식들로 급찐급빠를 아주 가볍게 진행 했어요!!
오늘도 영상 시청해주셔서 감사합니다💕💕

다들 환절기 감기 조심하시고 다음영상에서 봐용💕😍
Mở