Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Kendrick Lamar - Silent Hill ft. Kodak Black (Official Audio)
Kendrick Lamar
Kendrick Lamar 11.1TR theo dõi 18 Videos 4.72TỶ lượt xem 2022-05-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-06-29
Tổng số lượt xem12.72TR
Thích tỷ lệ 2.27%
Số lần bình luận13.63N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 5.79TỶ - 6.71TỶ
Tỷ lệ tương tác 3.34%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Kendrick Lamar “Mr. Morale & The Big Steppers” is available now: https://KendrickLamar.lnk.to/MrMorale

https://oklama.com
https://www.instagram.com/kendricklamar
https://twitter.com/kendricklamar
https://www.facebook.com/kendricklamar

#KendrickLamar #MrMorale #TheBigSteppers
Mở