Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Cumbia voz grabada con microfono barato radson
Jesús Silva
Jesús Silva 4.55N theo dõi 382 Videos 1.35TR lượt xem 2018-10-23 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-07
Tổng số lượt xem1.41N
Thích tỷ lệ 94.7%
Số lần bình luận24
Tỷ lệ lượt xem 31.1%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 136.5N - 295.75N
Tỷ lệ tương tác 18.23%
Thẻ gắn
Giới thiệu