Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Tier List DPS 9.1 Shadowlands, les prévisions en RAID
Naxiva
Naxiva 33.3N theo dõi 864 Videos 7.36TR lượt xem 2021-06-30 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-28
Tổng số lượt xem24.64N
Thích tỷ lệ 92.8%
Số lần bình luận83
Tỷ lệ lượt xem 74%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 20.17TR - 22.4TR
Tỷ lệ tương tác 4.83%
Thẻ gắn
naxiva Naxiva YouTube world of warcraft world of warcraft fr wow wow fr wow gameplay naxiva world of warcraft wow tier list wow meilleurs dps wow meilleurs dps shadowlands wow meilleurs dps raid wow chain of domination wow 9.1 wow 9.1 shadowlands wow astuces wow raid wow astuces raid shadowlands wow tier list raid wow dps tier list
Giới thiệu
Quels sont les meilleurs DPS pour chain of domination 9.1 en RAID ?

Un énorme merci à Voci pour sa participation ! Pour le retrouver c'est ici :
➤ https://www.twitch.tv/voci

0:00 Introduction
0:59 Spécial
2:04 B
3:42 A-
7:47 A
22:26 A+
31:03 S

Music promoted by La Musique Libre Fredji - Happy Life: https://youtu.be/XDW4sWXF8S4
Fredji: https://soundcloud.com/fredjimusic

Retrouve-moi sur Discord pour échanger et être au jus de l'actualité du jeu & de la chaîne
➤https://discord.gg/rDtUPU8

Je stream régulièrement aussi si t'as envie de faire un coucou
➤ https://www.twitch.tv/naxiva

Si tu kiffes les Graphismes, c'est Châtaigne qu'il faut remercier et ses créations de folie
➤ Discord : Châtaigne#3952

#WoW #WoWFr

Mes réseaux :
➤ Twitch : https://www.twitch.tv/naxiva
➤ Twitter : https://twitter.com/_Naxiva
➤ Instagram : https://www.instagram.com/_Naxiva/

Si t'as envie d'aider la chaîne :
➤ Utip : https://utip.io/naxiva
➤ Paypal : https://www.paypal.com/paypalme2/naxiva
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)