Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
위장크림 준다는거 실화냐!? 선넘네,,,
효자손
효자손 188N theo dõi 381 Videos 88.71TR lượt xem 2021-06-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-10
Tổng số lượt xem41.09N
Thích tỷ lệ 98.2%
Số lần bình luận156
Tỷ lệ lượt xem 21.9%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 18.67TR - 33.64TR
Tỷ lệ tương tác 5.12%
Thẻ gắn
국방TV 효자손 행군기 김대희 꼰대희 슬리피 신아영아나운서 지수민 인권긁어주는남자 인긁남 이벤트 계급별행동강령
Giới thiệu
#국방TV #행군기 #이벤트
구독자분들 덕분에 앞으로 국방TV 행군기 "인권을 사수하라"에
효자손 영상이 시리즈로 나가게 되었습니다.
많은 관심 부탁 드리겠습니다.

영상원본은 국방TV 행군기 311회에서 확인 가능 합니다.
https://url.kr/wk4gdh
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)