Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
The Music of BTS - Healing Multicultural A.R.M.Ys
Lina A.
Lina A. 2.36N theo dõi 125 Videos 1.64TR lượt xem 2020-02-03 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem238
Thích tỷ lệ 8.4%
Số lần bình luận4
Tỷ lệ lượt xem 10.1%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 91N - 182N
Tỷ lệ tương tác 25.21%
Thẻ gắn
bts btsandku btsarmy music healing instrumental piano bts music
Giới thiệu
It has been exactly 1-month since the BTS Global Interdisciplinary Conference Project at Kingston University. To commemorate the date, I have prepared a brief 3m22s video of my presentation from the day. Thank you again #BTSandKU for a wonderful first-time conference participant experience. I look forward to becoming inducted as an Aca-ARMY!
Mở