Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
60代前半の方必見!65歳前の年金は受取らない方か良いのか?
年金の学校
年金の学校 47N theo dõi 38 Videos 2.93TR lượt xem 2021-06-03 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-03
Tổng số lượt xem433.81N
Thích tỷ lệ 0
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 315.81TR - 576.37TR
Tỷ lệ tương tác 0%
Thẻ gắn
公的年金 年金基礎 繰上げ繰下げ
Giới thiệu
年金研修・講師養成動画 販売中!
「ダイジェスト版」
https://youtu.be/IQJyn6UhupM
https://youtu.be/BW8iOEF9FOg


【年金の学校チャンネル】他動画リンク
・年金の基礎
https://youtu.be/-pS1Cy-nR-8
・老齢基礎年金
https://youtu.be/htZfIFUk7W0
・老齢厚生年金
https://youtu.be/6YjenTgOgMs
・老齢厚生年金の支給開始年齢
https://youtu.be/qO08yyWrbYo
・標準報酬月額
https://youtu.be/vsqd7VwhOLk
・経過的加算
https://youtu.be/xMFk6ECc2pI
・加給年金額
https://youtu.be/p3viHSuDddk
・振替加算
https://youtu.be/EOiX5Ao3uAA
・65歳以降働いた場合の年金
https://youtu.be/BbDPnWLZ1Xk
・在職老齢年金制度
https://youtu.be/HOdvISPcnr0
・繰上げ、繰下げ
https://youtu.be/EI8q2PH38TA
・遺族年金
https://youtu.be/RF6sU1nXSN8
・65歳以降の遺族年金
https://youtu.be/aPUJnx9-nWw
・障害年金
https://youtu.be/y1lVjU9c46M
・年金対策の考え方
https://youtu.be/7WHB95DR4oQ

#年金 #年金の学校 #年金制度
Mở