Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Bubblegum Ep 2 – Elevator Kiss
SuperKids TV
SuperKids TV 16.49N theo dõi 5 Videos 263.09N lượt xem 2017-10-03 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem663
Thích tỷ lệ 50%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 4%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 113.75N - 204.75N
Tỷ lệ tương tác 0.15%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)