Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
فنانات عربيات تزوجن من وزراء تعرفوا عليهن
عالم الفن والفنانين
عالم الفن والفنانين 654N theo dõi 528 Videos 76.87TR lượt xem 2020-05-09 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem478.43N
Thích tỷ lệ 89.9%
Số lần bình luận162
Tỷ lệ lượt xem 73.2%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 87.06TR - 156.72TR
Tỷ lệ tương tác 1.06%
Thẻ gắn
Giới thiệu
فنانات عربيات تزوجن من وزراء تعرفوا عليهن
الفنانة ميادة الحناوي تزوجت من وزير وهي في
مرحلة مبكرة من حياتها كما وتزوجت الفنانة ديمة
قندلفت من وزير وايضا الفنانة جوليا بطرس
والفنانة اناهيد فياض
Mở