Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Peppa Pig and Animal Sounds Song | Peppa Pig Songs | Peppa Pig Nursery Rhymes & Kids Songs
Peppa Pig Asia
Peppa Pig Asia 5.18TR theo dõi 1152 Videos 2.81TỶ lượt xem 2021-09-24 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-15
Tổng số lượt xem58.98N
Thích tỷ lệ 64.2%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 1.1%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 10.73TR - 19.31TR
Tỷ lệ tương tác 0.45%
Thẻ gắn
Peppa pig peppa kids cartoon for babies
Giới thiệu
More Peppa Pig Episodes: https://www.youtube.com/playlist?list=PLFEgnf4tmQe_L3xlmtFwX8Qm5czqwCcVi
#Peppa #PeppaPig #Preschool #Toddlers 🎵 More Peppa Pig Nursery Rhymes: http://bit.ly/PPNurseryRhymes

Peppa Pig BIRDY BIRDY WOOF WOOF SONG - Lyrics:

Chorus (Peppa & choir)
The birds go woof and the dogs go tweet Woof tweet woof tweet
Woof Woof Woof
The sheep go moo and the cows go baa Moo baa woof tweet
Woof baa moo tweet
Woof woof woof
Verse1 (Peppa)
When Mummy was a little girl She loved this silly song
And every time she heard it
She would laugh and sing along And now she plays the song to me And I share it with you
I sing along with Mummy’s song And you can join in too... ...
Chorus (Peppa & choir)
The birds go woof and the dogs go tweet Woof tweet woof tweet
Woof Woof Woof
The sheep go moo and the cows go baa Moo baa woof tweet
Woof baa moo tweet
Woof woof woof
(Peppa)
Danny Dog goes Suzy Sheep goes Rebecca Rabbit goes Freddy Fox goes
Zoe Zebra goes Pedro Pony goes Candy Cat goes And George goes
(PEDRO: Neigh Neigh Neigh)
(CHICKEN: Cluck cluck cluck) (DANNY: Woof woof
(PEPPA?: oink oink oink) (CANDY: Meow)
(MR BULL? Moo Moo) (SUZY baa baa)
(COCKEREL Cockadoodle doo)
PEPPA (SPEAKS):Join in everyone!
Chorus (x2) (Peppa & choir)
The birds go woof and the dogs go tweet Woof tweet woof tweet
Woof Woof Woof
The sheep go moo and the cows go baa Moo baa woof tweet
Woof baa moo tweet
Woof woof woof

The birds go woof and the dogs go tweet Woof tweet woof tweet
Woof Woof Woof
The sheep go moo and the cows go baa Moo baa woof tweet
Woof baa moo tweet Woof woof woof
[Elephant trumpet] Snort
Meow
Giggle Cockadoodle doo!

#NurseryRhymes #PeppaPigSongs #Songsforkids #PeppaPig

Come and join Peppa Pig and sing along to her new music album nursery rhymes song! We all love Peppa Pig songs, don't we?

🎵Subscribe here: https://goo.gl/E65NiR

#peppapig,#peppapig,peppapig,peppa pig songs,peppa pig song,peppa pig music,peppa pig nursery rhymes,peppa pig album,peppa pig english,nursery rhymes,rhymes,baby songs,Kids rhymes,baby rhymes,nursery songs,kids songs,english songs,lullabies,children songs,baby song,kids song,kid songs,kindergarten songs,toddler songs,education,children learning,sing-along,sing-along songs,kids videos,kids video songs,videos for babies,songs for babies,babies songs,babies videos,children's story,best nursery rhymes,best kids songs,rhyme
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)