Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
【왈도쿤】 라이브러리 오브 루이나 #4
왈도쿤 다시보기
왈도쿤 다시보기 8.22N theo dõi 73 Videos 1.16TR lượt xem 2021-09-16 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-27
Tổng số lượt xem7.48N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận39
Tỷ lệ lượt xem 91%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 1.36TR - 2.45TR
Tỷ lệ tương tác 6.52%
Thẻ gắn
라이브러리 오브 루이나 라오루 왈도쿤 라오루 왈도쿤 라오루 스토리 라이브러리 오브 루이나 스토리
Giới thiệu
게임 : 라이브러리 오브 루이나(library of ruina)
생방송 날짜 : 2021년 6월 18일

왈도쿤 트위치 방송 : https://www.twitch.tv/dokun
왈도쿤 유튜브 채널 : http://bitly.kr/ArIvHdk0
Mở