Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
SUB)오동통한 막창에 불닭볶음면 먹방 🔥 FIRE CHICKEN NOODLES MUKBANG
[상윤쓰]Sangyoon
[상윤쓰]Sangyoon 1.42TR theo dõi 151 Videos 282.02TR lượt xem 2021-06-16 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-19
Tổng số lượt xem839.95N
Thích tỷ lệ 98.7%
Số lần bình luận2.02N
Tỷ lệ lượt xem 59.2%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 382.17TR - 687.91TR
Tỷ lệ tương tác 4.85%
Thẻ gắn
불닭볶음면 불닭볶음면 먹방 막창 막창 먹방 곱창 먹방 곱창 불닭볶음면 라면 라면 먹방 Fire Noodles Spicy Noodles 먹방 Mukbang Korean Spicy Noodles Korean Spicy Noodles Mukbang mukbang Fire Noodles Mukbang Samyang 남자 먹방 4가지치즈 불닭 불닭볶음면 먹방 asmr 火鸡面 편의점 먹방 리얼사운드 asmr mukbang korean 먹방 asmr 먹방유튜버 korean mukbang korean food eating show yt:cc=on
Giới thiệu
불닭볶음면 먹방

쿠캣마켓 납작막창 딱 3일간 1O% 할인! (6/16~6/18)
(이 링크에 쿠폰에 10%할인 있으니 쿠폰을 꼭 받으셔요!! 기간 지나면 사라짐ㅠㅠ)
https://bit.ly/3wyTbJR


🎈INSTAGRAM :https://www.instagram.com/SANGYOONCE
📩[email protected] (비즈니스 메일함)

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

편집» 써니 , 상윤쓰
일본어 번역 » 강진 ( [email protected] )
영어 번역 » R.E2C2

함께 힘써주는 팀원들께 항상 고맙고 감사합니다

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🎵Track : 코믹한 BGM 모음
🎵Music by 브금대통령
🎵Music provided by 브금대통령
🎵Watch : https://youtu.be/M3j0QKsiIPc
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

각국어 번역 자막 제작 : 컨텐츠 제작의 마무리는 컨텐츠플라이! 글로벌 진출을 위한 최고의 파트너,CONTENTSFLY에서 제작되었습니다.
https://www.contentsfly.com

* 이 동영상은 쿠캣마켓의 #유료광고포함 된 영상입니다 #쿠캣마켓 #납작막창 #먹방 #불닭볶음면 #Mukbang #Koreanfood #KoreanMukbang #FireNoodles
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)