Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
【トラブル】レヴォーグの警告灯めっちゃついた
富士山
富士山 22N theo dõi 328 Videos 11.9TR lượt xem 2022-07-29 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-11-29
Tổng số lượt xem39.16N
Thích tỷ lệ 0.8%
Số lần bình luận70
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 28.48TR - 52.02TR
Tỷ lệ tương tác 2.59%
Thẻ gắn
Giới thiệu
最初点灯した時は焦りました

サブチャンネル・ブログ・Twitter・Instagramもよろしくお願いします。
サブチャン→https://www.youtube.com/c/huzisan3776_2
ブログ→https://huzisan-levorg.com/
Twitter→https://twitter.com/huzisan3776
Instagram→https://www.instagram.com/huzisan_photo
Mở