Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Enduro Mszana na wyprawie enduro w górach
Enduro Mszana
Enduro Mszana 1.64N theo dõi 65 Videos 115.97N lượt xem 2020-11-06 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-14
Tổng số lượt xem1.39N
Thích tỷ lệ 96.1%
Số lần bình luận4
Tỷ lệ lượt xem 84.8%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 250.25N - 455N
Tỷ lệ tương tác 6.4%
Thẻ gắn
Giới thiệu