Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
NEAR DEATH CAPTURED by GoPro and camera pt.99 [FailForceOne]
Fail Force One
Fail Force One 877N theo dõi 139 Videos 354.69TR lượt xem 2021-07-25 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem945.04N
Thích tỷ lệ 97.9%
Số lần bình luận850
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 429.97TR - 498.77TR
Tỷ lệ tương tác 2.2%
Thẻ gắn
near death near death videos near death experiences near death experience near death on gopro near death compilation near death video go pro gopro close call fail near miss fails filmed by camera youtube luck video thrilling video intense video hd epic fail compilation save epic win risk extreme sport gone wrong fail force one failforceone fail force channel top near death rescue best of near death captured nature shark boat sail boat fly plane pilot
Giới thiệu
Near death experience videos and close calls captured by gopro and camera compilation. All people survive. Don't forget to drop a like and subscribe. http://bit.ly/2m2Gsfl

Check out our new Fail Force Channel https://www.youtube.com/channel/UCx7JhlHOTureejedrfaqljw

All stunts are performed by professionals, don't try this at home, kids.

I'm on facebook https://www.facebook.com/FailForceOne/
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)