Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
TIA CECÉU-O DILÚVIO.flv
Natalino Viana
Natalino Viana 7.43N theo dõi 7 Videos 2TR lượt xem 2011-11-05 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem687.42N
Thích tỷ lệ 0.16%
Số lần bình luận5
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 125.1TR - 225.2TR
Tỷ lệ tương tác 0.17%
Thẻ gắn
TIA CECEU PAM PAM PAM GOSPEL INFANTIL TV NOVO TEMPO
Giới thiệu
DVD TIA CECÉU - NOSSA AVENTURA 2
http://www.novotempo.org.br
Mở