Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Experiment: Plane with a Rocket on the water
POWER TEST
POWER TEST 3.06TR theo dõi 229 Videos 962.82TR lượt xem 2021-05-05 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-10
Tổng số lượt xem1.03TR
Thích tỷ lệ 88.4%
Số lần bình luận126
Tỷ lệ lượt xem 33.9%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 188.55TR - 339.38TR
Tỷ lệ tương tác 0.88%
Thẻ gắn
PowerTest Experiment airplane rocket Planes Dusty Plane Toy Power Amazing Toy Plane Glider rocket power fast Toy Planes Rocket powered Plane will it survive? rocket vs airplane Crash Test firework tricks test Toys Rocket powered
Giới thiệu
#PowerTest​​ #Experiment​​ #Airplane​​

An experiment what happens if you launch a plane with a rocket?
Thanks for watching, subscribe to the Channel.
Mở