Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
VALENTINA PONTES AND ITS CLOWN HELPER
Família Erlania e Valentina Pontes
Família Erlania e Valentina Pontes 3.56TR theo dõi 268 Videos 330.18TR lượt xem 2018-01-22 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem59.66TR
Thích tỷ lệ 75.6%
Số lần bình luận2.13N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 6.51TỶ - 16.28TỶ
Tỷ lệ tương tác 0.33%
Thẻ gắn
Giới thiệu
🔴 REDES SOCIAIS: VALENTINA
INSTAGRAM : https://www.instagram.com/valentinaoficial5/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/erlaniaevalentina

🔴 INSTAGRAM Erlania : https://www.instagram.com/mariaerlaniapontes/

ATENÇÃO : TEMOS MAS TRÊS CANAIS PARA VOCÊ SE INSCREVER LOGO A BAIXO

🔴 SEGUNDO Canal da Valentina https://www.youtube.com/channel/UCpAqlJhjhlPhYxqcJPGFxNg

🔴 Canal Victor Gabriel Meu filho :)
https://www.youtube.com/channel/UCyWWjIBWGl8hg1EfYysCgKQ

🔴 Canal de vlogs e Bastidores Erlania e Valentina TV
https://www.youtube.com/channel/UCZbavLR9qIGrk35Ix2235ig

QUER MANDAR ALGUMA COISA PARA NÓS?
CAIXA POSTAL: 1401
CEP: 60533970
FORTALEZA - CE

Email para trabalhos: [email protected]
Mở