Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Một Ngày Chân Bò Ở Mỹ,Có Gì Sướng 😄
Khói Xe
Khói Xe 84.5N theo dõi 339 Videos 16.84TR lượt xem 2021-10-17 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-05
Tổng số lượt xem27.43N
Thích tỷ lệ 98.3%
Số lần bình luận74
Tỷ lệ lượt xem 32.5%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 12.46TR - 14.46TR
Tỷ lệ tương tác 5.89%
Thẻ gắn
Chia sẻ cuộc sống Mỹ Người việt Hoa Kỳ Cuộc sống Mỹ Review siêu Xe Độ xe ở Mỹ Đua Xe ở Mỹ Người việt choi siêu Xe Lamborghini McLaren Ferrari Porsche Mercedes Bmw Lexus LFA Ford gt McLaren p1 McLaren elva Aventador Aventador Sv SVJ
Giới thiệu
Kênh YouTube Dung Le

https://youtube.com/channel/UCPVjYDJpfZ6JyM4MuFLNGwQ

Facebook khói Xe

https://www.facebook.com/profile.php?id=100016081308930
Mở