Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
플레티넘필드의 모든것 셋팅하고 따라만하면 시간당 1만골가능합니다
야또
야또 71.9N theo dõi 660 Videos 30.7TR lượt xem 2021-07-27 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-21
Tổng số lượt xem43.02N
Thích tỷ lệ 95.7%
Số lần bình luận84
Tỷ lệ lượt xem 59.8%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 19.56TR - 35.21TR
Tỷ lệ tương tác 2.82%
Thẻ gắn
로스트아크 로아 플필 플레티넘필드
Giới thiệu
플레티넘필드의 모든것 셋팅하고 따라만하면 시간당 1만골가능합니다
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)